Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı hk.

26 Aralık 2023

Şirketimizin bedelli sermaye artırımı SPK başvurusu Kurul’un 21 Aralık 2023 tarih ve 80-1749 sayılı kararı neticesinde onaylanmış olup, Kurul onaylı izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu için tıklayınız.