İç Denetim

Şirketimiz İç Denetim, Risk Kontrol ve Yönetimi Birimi, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinin oluşturduğu, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere oluşturulan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Şirket faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile şirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin işleyişi, yeterliliği ve etkinliği, İç Denetim, Risk Kontrol ve Yönetimi Birimi tarafından incelenmekte, denetlenmekte ve Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.