İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz;  misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmasında; gerekli nitelikleri taşıyan ve gelişme yeteneği bulunan insan kaynağının kuruma kazandırılması ve sahip olduğu nitelikli personelin sürekli gelişimi ve motivasyonunun sağlanmasını esas alır.

Sektörel konularda sürekli kendini yenileyen, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kurumsal değerlerimizin neler olduğunun bilincinde olup onları benimseyen ve yaşatan kişilerle beraber çalışmayı tercih ederiz.

Şirketimiz çalışanlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla hazırlanan genel politikalar, aşağıda özetlenen ilkelere dayanmaktadır:

Şirket'in amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri ideal sayıda personel ile yerine getirmek, 

İşin özelliğine uygun yetkinlikte personel seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek, 

Tüm personele yeteneklerini, mesleki gelişimlerini ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri ortam ve şartları  sağlamak, 

Personele piyasa ve günün koşullarına uygun yeterli ücret ve diğer ek olanaklar sağlamak, 

Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek, 

Şirket kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, Etik İlkelere uyumlu personele sahip olmak, 

Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlamak, 

Seçme ve Yerleştirme Süreci :

İşe alımlarımızda tüm pozisyonlar için doğru hedef grubuna ulaşılarak en uygun adayın seçilmesi amaçlanmaktadır. Kurum kültürüne uygun, açık iletişim ve sürekli gelişime inanan, kurum aidiyetine sahip, müşteri ve sonuç odaklı adayların bünyemize katılması hedeflenmektedir.

Ayrıca deneyimli işe alımlarımızda; adayların pozisyonun gerektirdiği eğitim, bilgi, deneyim ve yetkinliklere sahip olması beklenmektedir.

İşe Alım Genel Şartları :

Şirketimizde göreve başlayacak personelin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gerekmektedir;

  • 18 yaşını bitirmiş olmak, 
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az bir yıl tecilli olmak ya da askerlikten muaf tutulmuş olmak, 
  • Görevini yapmasına engel sağlık sorunu gibi bir durumu olmamak, 
  • Kamu haklarından mahrum olmamak, 
  • Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı, mecburi hizmet taahhüdü altında bulunmamak, 
  • Yüz kızartıcı bir suçtan hükümlü olmamak veya kovuşturma altında bulunmamak, 

 

Aday Temini :

Aday Temini sürecinde ihtiyaç duyulan kadrolar için öncelikle mevcut başvurular değerlendirmeye alınır.

Kariyer Planlama :

Bir üst unvana geçişlerde, İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nde belirtilen bekleme süreleri çerçevesinde, görev tanımının gerektirdiği bilgi, deneyim ve performans ve ilgili yetkinliklere sahip olunması vb. kriterler göz önüne alınmaktadır.