İstanbul Beyoğlu Binası

İstanbul / Beyoğlu

Lokasyon : İstanbul İli , Beyoğlu İlçesi

Şirketimiz portföyünde yer alan ve yıkılarak yeniden projelendirilmesine karar verilen İstanbul İli Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi’nde lokasyonlu “Beyoğlu Binası”, 2 bodrum kat, zemin kat, 6 normal kat ve teras kattan oluşmaktadır. Projede inşaat süreci devam etmektedir.