Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu (Satılmayan rüçhan hakları hk.)

17 Ocak 2024

Şirketimizin 7.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.645.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 3.145.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 02.01.2024 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 16.01.2024 tarihinde tamamlanmıştır. 

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 2.047.858,818.- TL olup, kalan paylar, 18-19 Ocak 2024 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr , Şirketimizin www.halkgyo.com.tr  ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.halkyatirim.com.tr  adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.