Şirketimiz bedelli sermaye artırımı hak kullanım tarihleri hk.

29 Aralık 2023

Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı yeni pay alma hakları 02 Ocak 2024 ile 16 Ocak 2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacaktır.