Sermaye Artışı ve Esas Sözleşmenin İlgili Madde Tescili hk.

21 Haziran 2022

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin, tamamı 2021 yılı dönem karından karşılanmak üzere, 1.530.000.000.-TL'den 1.570.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye ve esas sözleşmemizin ilgili tadil maddesi (8. madde) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10603 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.