Bedelli Sermaye Artırım Sürecinin Tamamlanması ve Esas Sözleşme SPK Onayı

25 Mart 2022

Şirketimizin, 2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin 510.000.000.-TL nakden karşılanmak suretiyle, 1.020.000.000.-TL'den 1.530.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin başlatılan bedelli sermaye artırım süreci neticesinde;

-Nakit olarak artırılan 510.000.000.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen paylardan, tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle, yeni pay alma hakları kullanma süresinde (02.03.2022 – 16.02.2022) 509.453.518,33 TL,

-15 günlük rüçhan hakkı kullanım süresi sonrası kalan 546.613,335 adet nominal kullanılmayan payın ise 18-21 Mart 2022 tarihleri arasında Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 972.981,90 TL olmak üzere toplam 510.426.500,23 TL fon sağlanmıştır.
Bedelli sermaye artırım süreci 24 Mart 2022 tarihi itibariyle tamamlanmış,  Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Mart 2022 tarih ve 19131 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.