Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Dr. Ahmet YARIZ
Değerli Ortaklarımız,
 
Gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümede temel göstergelerden biri, gayrimenkul sektörünün olumlu performansıdır. Tasarrufların en fazla yatırıma dönüştüğü alanlardan biri olan sektör, üretim sürdüğü müddetçe tedarikçisi olan birçok faaliyet alanına katkı sağlamaktadır. Son 15 yılda büyük gelişim kaydeden Türkiye ekonomisinde gayrimenkul sektörü güçlü bir performans göstermiş, ülkeye değer katan projelerin yanında önemli bir istihdam imkânı da oluşturmuştur.
 
Geçtiğimiz yıl finans piyasalarında yaşanan değişimler, sektörde faaliyet gösteren kurumların kısa ve orta vadeli planlarını elden geçirme gereğini doğurmuştur. Dengelenme, disiplin ve değişim kavramları ekseninde yapılanan Yeni Ekonomi Programı tam da bu noktada, sektörümüzün önüne kapsamlı bir yol haritası koymuştur. Yılın ikinci bölümünde yaşanan maliyet artışlarına ve döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen, finansal kurumlarla işbirliği içinde geliştirilen kampanyalar iç talebin canlı tutulmasını sağlamış ve konut satışlarında bir önceki yıl yakalanmıştır.
 
Halk GYO olarak, sermayenin tabana yayılması, gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaşması ve sektöre, ülke ekonomisine olan katkımızı artırma yolunda istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürerek, 2,3 milyar TL’lik özkaynak büyüklüğüne ulaştık.
 
En öncelikli hedefimiz, şeffaflık, eşitlik ve hesap verilebilirlik ilkelerimize bağlı kalarak, Ülkemiz ekonomisine katma değer ve hissedarlarımız için büyüyen değerler yaratmaktır.
 
Bu hedefe doğru yol alırken, bize güvenen pay sahiplerimize ve emeğini ortaya koyan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 2019 yılının, ülkemiz, sektörümüz ve şirketimiz adına başarılarla dolu bir yıl olmasını dilerim.
Saygılarımla,
 
Dr. Ahmet YARIZ
Yönetim Kurulu Başkanı