Ortaklık Yapısı

Hissedarın Adı Soyadı  Grubu Pay Adedi Pay Tutarı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

A

12.956.591,734

12.956.591,734 TL
 

B

577.134.085,072

577.134.085,072 TL
Toplam:  
590.090.676,806
590.090.676,806 TL
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A 309.433,865 309.433,865 TL
Halk Finansal Kiralama A.Ş A 1,234 1,234 TL
Halka Açık Kısım B 229.599.888,095 229.599.888,095 TL
Genel Toplam:   820.000.000,00 820.000.000,00 TL